OM OSS

Vi är ett företag med 80 års branchvana,och vi håller till i egna lokaler ca 5 km norr om Sundsvall.Området är på ca 20,000 m2 industrimark, och vi har Länsstyrelsens tillstånd att ha 1000 fordon i lager.

 

Vi samarbetar och köper fordon av ett flertal försäkringsbolag, och vi levererar bildelar till verkstäder och privata kunder. Vi har deltagit i Bilindustriföreningens projekt "Kretsloppsanpassad bilåtervinning".

Hos oss på Sundsvalls Bildemontering innehar miljötänkandet en central roll.

På en daglig basis arbetar vi med att förbättra vår verksamhet ur detta hänseende.

Vi vill gärna påstå att vi driver en miljö-vänlig verksamhet enligt

SBR systemet vilket är ett branschanpassat system som är baserat på ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) samt AFS (arbetsmiljö)

 

Detta har vi genomfört för att du som leverantör av bilar, eller köpare av reservdelar ska vara säker på att du handlar med ett miljömedvetet företag med kvalitetskrav.

Att köpa en begagnad del är ju trots allt att spara en del av våra begränsade naturresurser och bidra till kretsloppet.

Vår nya miljöhall som byggdes upp efter branden 2009

 

 

 

Kvalitets och miljöpolicy för Sundsvalls Bildemontering AB

 

 

 

Företaget strävar efter att hela tiden bli bättre inom miljöområdet, vilket innebär att företaget arbetar efter följande principer:

 

  • Företaget följer lagar och förordningar för vår verksamhet

  • Företaget hanterar bilar samt restprodukter för dessa på ett säkert och ansvarsfullt sätt

  • Företaget strävar efter att minimera miljö, hälso-, och säkerhetsrisker

  • Företaget strävar efter att medarbetare såväl som ägare utbildas inom miljö- och kvalitetsfrågor i den mån att det behövs

  • Företaget försöker säkerställa att leverantörer och underentrepenörer bedriver sin verksamhet på ett miljömässigt riktigt sätt

  • Företagets målsättning är också att genom effektiv demonteringsprocess och försäljning av demonterade delar öka återvinningsgraden av demonterade bilar, samt genom noggrann och sakkunnig kontroll säkerställa en jämn och hög kvalitet på sålda delar

  • Företaget vill dessutom, löpande, införa nya metoder för att reducera miljöbelastningen från processer och avfall

  • Företaget visar inför myndigheter och allmänhet att ordnade förhållande råder

  • Företaget har som avsikt att leva upp till ovanstående principer genom aktivt miljö och kvalitetsarbete samt att certifiera företaget enligt SBR:s nya certifieringssystem

© 2015 by Sundsvalls Bildemontering AB.​ Created with Wix.com